Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı İletişim Stratejisi Hazırlayacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı (2021-2025) çerçevesinde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi” hazırlanması, e-Devlet’e farkındalık artırıcı içerik eklenmesi planlanıyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2022 YILI FAALİYET PLANI KAPSAMINDA HAZIRLANAN VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

https://youtu.be/HOar7_XT8W4

Eylem planı kapsamında, 2025 sonuna kadar tamamlanması öngörülen çeşitli faaliyetler planlandı. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi” hazırlanacak.

Bilinçlendirme ve farkındalık alanına ilişkin iyi uygulama örneklerinin sunulduğu uluslararası bir konferans düzenlenecek.

Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. E-Devlet’e farkındalık artırıcı içerik eklenecek.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından erkek üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları düzenlenecek.

Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

Belediye Kanunu gereğince nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi açmasına yönelik teşvik edici çalışmalar yürütülecek.

Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları sağlanacak.

Üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere, kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim verilecek.

5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlendi

Eylem Planı kapsamında, “Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele yol haritası için 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlendi.

27 Mayıs 2022’de yapılan yasal değişiklikle kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence, eziyet suçlarında cezalar artırıldı. Daha önce başka suçların içerisinde değerlendirilen ısrarlı takip eylemleri, Türk Ceza Kanunu’na eklenen 123/A maddesi ile ayrı bir suç olarak düzenlendi.

Vekili bulunmaması halinde avukat yardımından yararlanacak kişiler arasında ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarından mağdur olan kişilere de baro tarafından bir avukat görevlendirilmesini isteme hakkı tanınarak, mağdurlara yönelik ücretsiz adli yardımın kapsamı genişletildi.

Failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacağı yasa hükmünde yer aldı.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatın incelenmesi için kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda uzman kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturulması faaliyeti kapsamında Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü bünyesinde gerekli inceleme ile araştırmaları yapmak, önerilerde bulunmak ve mevzuat hazırlıklarını tamamlamak üzere Bilim Komisyonu kuruldu.

Adalet Akademisi tarafından, 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasında görevli hakimler ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapan Cumhuriyet savcılarına yönelik düzenli eğitim çalışmalarına başlandı.

Adli görüşme odaları uygulamaları konusunda, 166 hakim, savcı ve adaya eğitim verildi.

16-17 Aralık 2021’de Afyonkarahisar’da “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları” konu başlığı altına bu davalara bakmakla görevli 78 hakim ve Cumhuriyet savcısına yönelik olarak meslek içi yüz yüze eğitim programı yapıldı.

Eylem Planının 81 ilde tanıtılması ve uygulanmasına yönelik 532 toplantı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının 81 ilde tanıtılması ve uygulanmasına yönelik olarak 532 toplantı gerçekleştirildi ve 20 bin kişiye ulaşıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nın politika önceliklerinin belirlenebilmesi için 2022 yılı faaliyet planı hazırlandı ve uygulamaya konuldu.

81 ilde Haziran 2022 itibariyle 2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları yürürlüğe girdi.

Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesinin 15. Toplantısı 25 Kasım 2021’de ilgili bakanlar ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlendi.

“Kadına Yönelik Şiddet Ekseninde Şiddet Uygulayanlara Yönelik Çok Yönlü Bir Sosyal Hizmet Modelinin geliştirilmesi Projesi” kapsamında, şiddet uygulayanlara sunulacak destek hizmetlerine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar olarak iş süreçlerinin ve kurumsal sorumlulukların belirlendiği modüller, rehabilitasyona yönelik ihtiyaca uygun şekilde geliştirilmiş destek ve müdahale programları oluşturulması ile hizmet sunanlara yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Mayıs 2022’de ihale süreci için proje teknik dokümanları oluşturulurken, ilgili akademik kurum ile sözleşmenin imzalanmasının ardından proje faaliyetlerine başlanacak.

18 pilot ilde toplam 11 bin 873 muhtara ulaşıldı

Öte yandan, 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında önleyici tedbir kararı uygulananlara yönelik öfke kontrolü çatışma çözümü kadın erkek eşitliği konularında farkındalık seminerleri ile 4 ilde 52 personele yönelik eğitici eğitimi gerçekleştirildi.

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının desteklenmesi ve meslek elemanlarının toplumla çalışma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 21 ilden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi, Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görevli 130 Personele yönelik “Eğitim Programı” düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2021 yılı içerisinde muhtarlara yönelik eğitimler kapsamında 18 pilot ilde toplam 11 bin 873 muhtara ulaşıldı.

Organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve işletmelerde çalışan erkeklere yönelik aile içi şiddet farkındalık seminerleri için materyal hazırlanırken, 7 ilde pilot eğitimlerin Temmuz 2022 içinde yapılması planlandı.

MEB’e bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde, şiddet mağduru kadınlara yönelik kurslar halihazırda yürütülürken, merkezlerde geçen yıl Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ile Öfke Kontrolüne ilişkin kurs programları düzenlendi. Bu bağlamda 2021 yılında Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi kapsamında 21 kurs açıldı ve toplam 419 kursiyer eğitim aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 81 İl Müdürlüğü, ŞÖNİM ve SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili farklı hedef kitlelerine yönelik farkındalık faaliyetleri (eğitim, seminer, konferans) kapsamında 2021 yılında 7 bin 199 er-erbaşa ve 6 bin 61 bedelli askere ulaşıldı.

Ayrıca, 13-16 Aralık 2021’de “Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında Görev Yapan Erkek Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri”ne 741 erkek personel katıldı.

Bu seminer programlarında, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, “Mağdura Yaklaşım Tarzları”, “Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi”, “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar” gibi dersler yer aldı.