Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

“Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.”

Vizyonu;

“Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  •   Mali disiplinden taviz vermeyen,
  •   Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  •  Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  •  Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  •   Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü Bakanlık olmak.”

Yalova Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Maliye politikaları çerçevesinde; etkin bir insan gücü planlamasıyla, kamu gelirlerini toplamak ve kamu harcamalarını gerçekleştirmek, devletin muhasebe ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, devletin hukuk danışmanlığını yerine getirmek ve takibini yapmaktır.

 Vizyonu;

Maliye politikalarını desteklemek üzere; hizmetlerin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, devlet kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan bir Defterdarlık olmaktır.