Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Etik Davranış İlkeleri

ETİK İLKELERİMİZ;

 Halka hizmet bilinci
 Hizmet standartlarına uyma
 Amaç ve misyona bağlılık
 Dürüstlük ve tarafsızlık
 Saygınlık ve güven
 Nezaket ve saygı
 Yetkili makamlara bildirim
 Çıkar çatışmasından kaçınma
 Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 Savurganlıktan kaçınma
 Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 Eski kamu görevlileriyle ilişkiler