Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

33. Vergi Haftasına İlişkin Defterdarlığımız Basın Bülteni

BASIN BÜLTENİ

Her yıl Şubat ayının son haftası ülke genelinde, vergi bilincini toplumun tüm kesimlerine ve özellikle çocuklara ve gençlere benimsetmek, vergiye gönüllü olarak ödeme alışkanlığını artırmak amacıyla ‘Vergi Haftası’ olarak kutlanmaktadır.

Vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek için kanunlar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerden ödeme güçlerine göre alınan parasal tutarlardır. Ülkemizin güçlenmesinde de en temel kaynağımız vergidir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından toplanan vergi ve diğer gelirler başta eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olmak üzere çeşitli kamu hizmetlerinde kullanılmaktadır. Vatandaşlarımızın da bu bilinçle hareket ederek vergisini vermesi ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunması takdire ve övgüye değerdir.

“İnsanı Yaşat ki; Devlet Yaşasın” sözünde de vurgulandığı üzere; müreffeh bir toplum için vatandaşlarımıza verilecek olan tüm kamu hizmetlerinin, en hızlı, etkin ve en verimli şekilde yürütülebilmesi için, gerekli olan finansman kaynağının sağlanmasında vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Vergi yalnızca kamu giderlerini finanse eden bir kaynak değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik eden, istihdamı, sanayileşmeyi özendiren, haksız rekabeti önleyen, sosyal adaleti düzenleyen, tasarrufları ve sermaye birikimini sağlayan en önemli araçlardan biridir.

Bu bilinçle, COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları dikkate alınarak ülke genelinde ve ilimizde kutlayacağımız Vergi Haftası etkinlikleri ile toplumda;

  • Sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması,
  • Vergiye gönüllü uyumun sağlanması,
  • Vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının arttırılması,
  • İdare-Mükellef arasında güven ortamının sağlanması,
  • Verimli bilgi akışının gerçekleştirilmesi suretiyle ilişkilerin uyumlu bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda Vergi Haftası’nda, bir taraftan geleceğimizin vergi konusunda bilinçli ve kararlı mükellefleri olacak çocuklarımıza ve gençlerimize Vergi Bilinci aşılanırken, diğer taraftan da mükelleflerimizle ve vatandaşlarımızla dijital platformlar üzerinden etkili bir iletişim ortamının sağlanmasına çalışılacaktır.

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim hedefi doğrultusunda mükelleflerimizi hak ve yükümlülükleri ile yapılan yeni düzenlemeler konusunda farklı iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirmektedir. Bu kapsamda bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak sunmakta olduğumuz hizmetlerden birisi de “e-Posta Bilgilendirme” sistemidir.

E-Posta bilgilendirme hizmeti ile vergi mevzuatı ve uygulamalarına yönelik her türlü güncel bilgi, vergisel yükümlülüklere ilişkin periyodik hatırlatmalar sisteme abone olan kullanıcılara ücretsiz ve eş zamanlı olarak sunulmaktadır.

Sisteme abone olabilmek için Başkanlığımız (Gelir İdaresi Başkanlığı) internet sitesindeki (www.gib.gov.tr) üst menüde yer alan “İletişim” bölümünde açılan “e-posta bilgilendirme” sekmesinde belirtilen yere e-posta adresinin yazılarak ONAY tuşuna basılması yeterli olacaktır.

Mükelleflerimiz ve kamuoyu, çağın en etkili iletişim kanallarından biri olan sosyal medya aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığımız hesapları aracılığıyla (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ve Youtube) bilgilendirilmektedir. Söz konusu kanallar aracılığı ile vergi mevzuatı ve uygulamalarına yönelik her türlü güncel bilgi, vergisel yükümlülüklere ilişkin periyodik hatırlatmalar, Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlere yönelik hazırlanan her türlü haber, doküman, resim ve video takipçilerle paylaşılmaktadır. Başkanlığımızın sosyal medya hesabı bulunan Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ve Youtube platformlarına giriş yaparak arama kısımlarına @gibsosyalmedya yazarak Başkanlığımıza ait sosyal medya hesabını bulabilir ve bu hesabın içinde yer alan “Takip Et” kısmına tıklayarak sosyal medya hesaplarının takipçisi olabilirsiniz.

Mükelleflerimizin yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmelerini sağlayacak dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında elektronik uygulamaların geliştirilmesine sürekli olarak devam edilmektedir. İnteraktif vergi dairesi, hazır beyan sistemi, e-beyanname, e-belgeler, e-defter, defter beyan sistemi ve e-tebligat gibi birçok elektronik uygulama hayata geçirilmiş, vergi dairelerinde uzun zaman alan beyan, bildirim, ödeme, borç sorgulama gibi hizmetler elektronik ortama taşınmıştır. Hazır Beyan Sistemi ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannameniz, önceden hazırlanarak onayınıza sunulmaktadır. Mart ve Nisan ayı içerisinde verilecek olan beyannameleriniz için bu sistemi kullanmanızı tavsiye ederiz.

İnteraktif Vergi Dairesi, Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer kısıtlaması olmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistemdir. Yaklaşık 200 ayrı işlemin 7 gün 24 saat bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden yapılabildiği İnteraktif Vergi Dairesinin kullanılması, içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında hem çalışanlarımızın hem de meslek mensubu ve mükelleflerimizin sağlığının korunması açısından da önemlidir.

Mükelleflerimiz vergisel yükümlülükleri, hakları ve mevzuat değişiklikleri konusunda yazılı ve görsel yayınlar, vergi iletişim merkezi, internet sitesi (www.gib.gov.tr) ve sosyal medya hesapları gibi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Kayıt dışı ile mücadele çerçevesinde vatandaşların (paydaşların) da alışverişlerinde belge istemeleri kazanç sağlayan kişilerin kayıt altına alınmasına ve kazancın vergilendirilmesine çok büyük destek sağlayacaktır.

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması ve toplumda vergi bilincinin oluşturulması için yapılan mücadelelerde bizlere destek veren toplumun tüm kesimlerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Hedefimiz 2022 yılında da büyük emek, özveri ve birbirlerine bağlılık duyguları ile çalışan teşkilat mensuplarımızla, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızı bugünkü noktadan daha üst sıralara yükseltmektir.

Yalova Defterdarlığı olarak, Koronavirüs salgınının beraberinde getirmiş olduğu tüm olumsuzluklara rağmen, vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize, meslek odaları başkan ve üyelerine, kıymetli meslek mensuplarımıza ve bu süreçte görev alan değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

En iyiye, en güzele layık olan Yalovamıza en iyi hizmeti, en iyi şartlarda sunmaktan onur duyarız. Tüm vatandaşlarımızın, Meslek Odaları Başkan ve üyeleri ile meslek mensuplarımızın Vergi Haftalarını kutluyor, değerli mükelleflerimize bol kazançlar diliyorum.

                                                                                                      Yusuf BALCI

                                                                                                         Defterdar