Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Mustafa AKPINAR Defterdarlığımızı ziyaret etti.