Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

30.Vergi Haftası Etkinleri Vergi Paneli Düzenlendi.

24/04/2019 Tarihinde Yalova Halk Eğitim Salonunda, Prof. Dr. Selami ÖZCAN Moderatörlüğünde;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof .Dr. Mehmet KARAKAŞ “Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri ve Sonuçları” ve Dr.Mahmut KÜÇÜKOĞLU “Vergilendirmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi” Konularında Panel düzenlenmiştir.

                     

“VERGİ” PANELİ DÜZENLENDİ

24/04/2019-YALOVA

30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdarlığımız ile Yalova Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Vergi” konulu panel 24.04.2019 tarihinde Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. 1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası, vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması amacıyla toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile yürütülmektedir.

Panel, öncelikle yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tanıtım filminin gösteriminin ardından açılış konuşması Defterdar Vekilimiz Mustafa KARADENİZ tarafından yapıldı. Daha sonra söz alan Gelir İdaresi Grup Başkanı Mustafa AKPINAR verginin tanımına ve toplumda vergi bilincinin oluşturulmasına vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirmişlerdir.

Vali Yardımcımız Dr. Ahmet Kurt’un konuşmaları sonrasında Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami ÖZCAN’ın moderatörlüğünü yaptığı panelimizde; Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ “Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri ve Sonuçları”, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU “Vergilendirmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi” ve Gelir İdaresi Grup Başkanı Mustafa AKPINAR “Gelir İdaresi Başkanlığı, Sunulan Hizmetler ve Kariyer Planlaması” konularında konuşma yapmışlardır.

Panelimiz konuşmacılara plaket sunulmasıyla son bulmuştur.